Styrelse & Funktionärer

Styrelsen 2015

Ordförande Janåke Sjöquist Kinna 070-586 78 68
Vice ordförande Lennart Gustafsson Kinna 0320 – 633 49
Kassör Tommy Västerteg Örby 070-561 56 31
Sekreterare Vakant ———– ————
Ledamöter Christina Cannervik Skene  0707-127843
Jan-Åke Stensson Fritsla 0320 – 740 68
Göran Nilsson Hajom 0320-42093
Kerstin Pettersson Skephult 0320-73116
Pär Sandin Kinna 0320-14656
Linnea Öjdefors Skene 0706-998663

Revisorer

Ordinarie revisorer Lars Ekholm Örby 0320-48641
Ove Haraldsson Kinna

Valberedning

Vakant
Vakant

Redaktion för Markrätter

Christina Cannervik Skene  0707-127843
Göran Nilsson Hajom 0320-42093
Pär Sandin Kinna 0320-14656
Jan-Åke Stensson Fritsla 0320-74068

Webmaster

Per HagbergPär Sandin Kinna
Kinna
0320-10630
0705-17 75 61

Förtjänstmärkeskommitte

Birgit Carlsson Skene
Monica Johansson Kinna 0320-232142
Annika Ryndal Kinna 0320-15248