Böcker

Brättingstorp, Gunnurhulu rote

  • Författare:Per-Olof Stenbäcken
  • Utgivningsår: 2005
  • Pris: 225 kr
  • Atikel nr: 004

Boken är ett försök att dokumentera alla som bott och verkat kortare eller längre tid i Brättingstorps by, Gunnerhulu rote och Lydde gård, deras torp och backstugor. Ett försök har även gjorts att få med arbetare och tjänstemän från de industrier som legat under Lydde. Allt fram till 1940-41. Totalt har 3.803 personer namngivits.

Folkminnen från Skephult

  • Författare: Bengtsson, Kjell
  • Pris: 100 kr
  • Artikel nr: 003

FOLKMINNEN FRÅN SKEPHULT
Detta häfte upptar folklivsskildringar från Skephults socken, nedtecknade på 1920-30 talet.
Nedteckningarna gjordes på uppdrag av Västsvenska Folkminnesarkivet i Göteborg och originalhandlingarna finns numera på Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Göteborg. Läs mer