Föreningen

Så här kontaktar du oss:

Vår adress:

Marks Härads Släktforskarförening
Rättaregårdsgatan 5
511 54 Kinna

Mejladress:  mhsf@mhsf.se

Forskararkiv

forskarrummet

På Kinna kommunalbibliotek har vi vårt forskararkiv, där du kan hitta en hel del intressanta uppgifter. Vi kan också med din hjälp göra arkivet större och intressantare, till glädje för oss alla.

Under vår- och höstsäsongen finns vi på plats i forskarrummet på Kinna bibliotek, enligt uppsatt schema som du hittar under fliken biblioteksjouren under överskriften föreningen, för att ge stöd och råd.

Medlemstidning

Vi ger ut ett medlemsblad, Mark-Rötter, 4 nummer per år.

Medlemskap

Medlemsavgift för år: 2016
Ordinarie medlem 200 kr
Familj/Ungdom 50 kr
Vårt plusgironummer: 487 41 77 – 1