Styrelse & Funktionärer

Styrelsen 2019

Ordförande Pär Sandin Kinna 070-5 17 75 61
Vice ordförande Jan-Åke Stensson Fritsla 0730 – 76 54 54
Kassör Tommy Västerteg Örby 070-561 56 31
Sekreterare Kristina Albinsson Mariestad 0730 – 54 83  79
Ledamöter Bengt Nilsson (Handhar boklådan) Skene  0769 – 4339 60
Jan-Åke Stensson Fritsla 0320 – 740 68
Göran Nilsson (Redaktör Rötter) Hajom 0320-42093
Kerstin Pettersson Skephult 0320-73116

Revisorer

Ordinarie revisorer Lars Ekholm Örby 0320-48641
Ove Haraldsson Kinna

Valberedning

Janke Sjöqvist
Lennart Gustavsson

Linnea Öjdefors

Redaktion för Markrötter

Kristina Albinsson Skene  0730 – 54 83  79
Göran Nilsson Hajom 0320-42093
Pär Sandin Kinna 0320-14656
Jan-Åke Stensson Fritsla 0730 – 76 54 54

Webmaster

Programkommitte

Vakant/Styrelsen

OBS, gamla hemsidan är obrukbar
Ny sida:https://www.mhsf.se/

Förtjänstmärkeskommitte

Birgit Carlsson Istorp  070 – 620 66 66
Monica Johansson Kinna 070 – 381 32 28
Annika Ryndal Kinna 070 – 515 24 88