Medlemstidning – Markrötter

Mark-Rötter utges av Marks Härads Släktforskarförening. Den utges fyra gånger per år och innehåller släktforskarartiklar knutna till bygden Marks Härad med omnejd. Vill du ha något publicerat eller undrar något kring kommande nummer, ta kontakt med redaktionen.

Här tänker vi inom kort publicera valda artiklar från vår utgivning.